FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hovorenie


hovorenie

- vytváranie hovorených textov v prirodzenom jazyku; utváranie radu za sebou nasledujúcich navzájom odlišných artikulovaných zvukov. Tieto zvuky sa širia vzduchovým prostredím, až ich počúvajúci zachytí svojím sluchom v tom poradí, v akom ich hovoriaci vyslovil. Keďže hovoriaci radom vyslovených zvukov vyjadruje nejaký myšlienkový obsah, počúvajúci si pri ich vnímaní vybaví tú istú myšlienku, ktorú mal hovoriaci, čiže reči porozumie.

Hovorenie jeden z procesov dominujúcich v používaní jazyka ( L461;7 L496;9).

------------
hovorenie>