FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Dorozumievanie


dorozumievanie

- styk medzi hovoriacim a počúvajúcim pomocou jazykovych zvukov, ktoré sa volajú hlásky. Rečové zvuky sú základnými, materiálnymi zloľkami dorozumievania ( L496;9).dorozumievanie>