FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Góti


Góti

- východogermánske kmene sidliace pôvodne v južnom Švédsku (dnes Gotland). V 1. stor. sa usadili na dolnej Visle. V 2. stor. založili ríšu v dnešnej južnej Ukrajine a podnikali útoky na Rímsku ríšu. V pol. 3. stor. sa rozdelili na Vizigótov a Ostrogótov.