FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ostrogóti


Ostrogóti

- Východní Góti - časť germánskeho kmeňa Gótov , v 2. stor. - 3. stor. vytvorili v Čiernomorí vrátane Krymu ríšu, ktorá podľahla 375 Hunom; časť Ostrogótov odišla 488-489 na západ. Pod vedením kráľa Teodoricha Veľkého ovládli Itáliu, založili ríšu s centrom v Ravene; 553-554 porazení a podrobení Byzantskou ríšou ( L715;518).