FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fyzikalizmus


fyzikalizmus

- 1. koncepcia, podľa ktorej sa všetky prírodné javy môžu a majú redukovať na fyzikálne princípy ( L940;305). 2. koncepcia logického pozitivizmu, ktorú rozpracoval Carnap, Neurath a ď. a podľa ktorej pravdivosť výroku v rámci určitej vedy závisí od toho, či ho možno redukovať na jazyk fyziky. Výroky, na ktorych nemožno vykonať túto operáciu, nemajú vedecký zmysle. Problém jednoty vedeckého poznania spočíva v hľadaní jediného jazyka vedy - jazyka fyziky.