FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neurath, o.


Neurath, Otto (10. 12. 1882 Viedeň - 22. 12. 1945 Oxford)

- rakúsky filozof - predstaviteľ novopozitivizmu, člen Viedenského krúžku, sociológ a ekonóm. V rokoch 1934 - 1940 žil v Holandsku, od roku 1941 vo Veľkej Británii. Politicky bol Neurath zástancom austromarxizmu. Vo filozofii sa zameriaval na reflexiu vedy s cieľom vypracovať predpoklady jednoty všetkých vedeckých poznatgkov. Podľa Neuratha je základným predpokladom dosiahnutia takéhoto cieľa vypracovanie univerzálneho jazyka vedy, ktorý by sa opieral o jazyk fyziky a matematiky.