FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Carnap, r.


Carnap, Rudolf (18. 5. 1891 Wuppertal - 14. 9. 1970 Los Angeles) Kód: 108

- nemecko- americký filozof a logik, predstaviteľ neopozitivizmu a filozofie vedy, kde zastáva induktivistické stanovisko, ktoré pri overovaní vedeckých teórií považuje za základ induktivnu metódu.

R. Carnap si získal meno tým, že hľadal nové cesty skúmania základov vedy a usiloval sa nanovo a čisto vedecko-logickým spôsobom sformulovať kánon celého vedenia a poznania vo filozofii. Za hlavnú úlohu filozofie pokladal filozoficky exaktne pochopiť tie problémy, ktoré sa vyskytujú v špeciálnych vedách, a to pomocou prisne formalizovaného jazyka ( L574;24).Carnap, R.>