FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fyzika aristotelova


fyzika Aristotelova

- jedna z historicky a kultúrne najvplyvnejších súčastí Aristotelovho kultúrneho výkonu: až do 16. stor. platil Aristotelov systém za dostatočne isté poznanie prírody: svet (29) sa delí na dve sféry - supralunárnu a sublunárnu.

Kým supralunárna sféra je ríšou večného poriadku a dokonalých zákonitostí, sublunárna ríša podlieha stálemu striedaniu vzniku a zániku. Empirický základ na pochopenie týchto zmien Aristoteles hľadal a našiel v bezprostrednom pozorovaní.