FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (aristoteles)


svet ( Aristoteles)

- ustavičný proces uskutočňovania, formovania konkrétnych podstát. V tom spočíva jeho účel a zmysel. Tento proces prebieha v neživej i v živej prírode a u nebeských telies sa prejavuje ako ich stály kruhový pohyb. Stupeň uskutočnenia je mierou dokonalosti vecí (29), ktoré sa dajú podľa jeho úrovne hierarchizovať; od prirodzených telies (napr. kameňov) cez rastliny k živočíchom až po človeka (29). U vyšších bytostí zaručuje vyššie zaradenie duša (29) ( L25;41).