FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia subjektívneho ducha (hegel, g. w. f.)


filozofia subjektívneho ducha ( Hegel, G. W. F.)

- časť filozofie (12), ktorá skúma subjektívneho ducha (12) v troch hlavných vývinovych štádiách alebo formách, a síce v podobe duše (12), ktorú skúma prvá časť filzofie subjektívneho ducha zvaná antropológia (12), v podobe vedomia (12), ktoré skúma fenomenológia (12), a napokon v podobe
dialektickej syntézy duše a vedomia ako teoretického ducha (12),
praktického ducha (12) a slobodného ducha (12). Teoretického, praktického a slobodného ducha skúma posledná časť filozofie subjektívneho ducha zvaná
psychológia (12).