FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Duch subjektívny (hegel, g. w. f.)


duch subjektívny ( Hegel, G. W. F.)

- prvé štádium vývinu ducha, ktorý sa vynára z prírody (12) najprv v podobe duše (12), ktorá prechádza do podoby vedomia (12); prvé štádium vývinu duch napokon vyúsťuje do dialektického zjednotenie duše a vedomia v podobe teoretického ducha (12), praktického ducha (12) a slobodného ducha (12)