FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedomie (hegel, g. w. f.)


vedomie ( Hegel, G. W. F.)

- druhá hlavná vývojová forma subjektívneho ducha (12), ktorá je predmetom skúmania vo fenomenológii (12). Vedomiu vývinovo predchádza duša (12) a po ňom nasledujú záverečné, vrcholné formy vývinu subjektívneho ducha, a síce
teoretický duch (12), praktický duch (12) a slobodný duch (12).

Vedomie je duch (12), ktorý prekonal svoju prirodnú viazanosť, pozdvihol sa k ideálnej identite so sebou. Vedomie má teraz prírodu (12) proti sebe, lebo ju chápe ako danú, voči sebe inú cudziu predmetnú danosť.