FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia sovietska


filozofia sovietska filozofia sovietska (FT)

- tie novšie pokusy sovietskych filozofov v rámci leninizmu, marxizmu a dialektického materializmu, ktoré - najmä po Stalinovej smrti - vykazujú näbehy ku kritickému mysleniu a začínajú prekračovať tento rámec. Sovietska filozofia sa javí otvorenejšou voči západnej filozofi a voči staršej ruskej filozofii ( L154;676). Situácia sovietskej filozofie sa radikálne zmenila po zániku Sovietskeho zväzu, kedy opäť do popredia v Rusku vystúpila ruská filozofia v širokej palete smerov a tendencií, prekračujúcich ďaleko za rámec materializmu.

----------------------
filozofia sovietska>