FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Leninizmus


leninizmus

- vernos» Leninovým doktrínam a metódam. Hlavné črty: podpora komunistickej revolúcie ako súčasti boja proti kapitalistickému imperializmu vo svetovom meradle; vernos» organizačným princípom strany nového typu (Lenin).