FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia slovenská novoveká


filozofia slovenská novoveká

- súčasť novovekej filozofie rozvíjajuca sa na území Slovenska od 15. stor. do pol. 19. stor. Zahrnuje predovšetkým

slovenskú renesančnú filozofiu
slovenskú osvietenskú filozofiu
filozofiu slovenského národného obrodenia
slovenskú romantickú filozofiu.

-------------------------------
filozofia slovenská novoveká>