FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia dialógu


filozofia dialógu Kód: 506

- súhrn koncepcií súčasnej filozofie, podľa ktorých sa existencia človeka opiera o bytie niečoho iného a neuchopiteľného, ktoré sa prejavuje v osobnosti druhého človeka, v Ty; jeho najkrajnejším horizontom je osobne poňatý Boh. Človek je týmto Ty trvale oslovovaný a vyzývaný, aby odpovedal alebo zodpovedal, takže jeho existencia je vlastne stály dialóg (506).

Filozofia dialógu sa často prekrýva s personalizmom a existencializmom.

Zakladateľom filozofie dialógu je F. Ebner a F. Rosenzweig.

--------------------
filozofia dialógu>