FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Personalizmus


personalizmus

- 1. Schleiermacherom presadzovaný a Goethem a Feuerbachom používaný názov pre vieru v osobného boha ( teizmus) v protiklade k panteizmu.

2. smer súčasnej filozofie, ktorý hlása, že realita je koniec koncov spoločenstvo osôb, pričom najvyššou osobou je boh. Príroda ako súhrn duchov, osobností je spojovacím článkom medzi bohom a človekom a zároveň zjavením pôsobenia najvyššej osoby. Osobnosť je duvchovný základný prvok bytia.

V strede pozornosti personalizmu je teda osobnosť ako prvotná realita a najvyššia duchovná hodnota

Jedným zo zdrojov personalizmu je Leibnizova monadológia.

Personalizmus sa zacal šíriť koncom 19. stor. v USA a okrem USA sa rozvíja najmä vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku.

----------------
personalizmus>