FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fakulta filozofická


fakulta filozofická

- organizačný útvar univerzity na prípravu stredoškolských učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a inych vysokoškolskych odborníkov z oblasti spoločenských vied.

Filozofické fakulty sa vyvinuli z artistických fakúlt ( L188;252).