FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dôvod


dôvod dôvod (FT)

- nevyhnutná podmienka, ktorá je predpokladom existencie nejakého javu dôsledku) a vysvetľuje ho. Dôležité je rozlíšenie ontologického a logickéh pojmu dôvodu. Hľadanie dôvodu sa označuje ako zdôvodňovanie.dôvod>