FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravda


pravda pravda (FT)

- významový konštituent zodpovedajúci istej skutočnosti alebo ideálu; pravda je dianie otvorensti voči skutočnosti, odhaľovanie sa skutočnosti (alétheia), mýticky povedané - pravda je rieka nezabúdania (Aléthé), z ktorej duše odcudzených (zaživa mřtvych) pijú rozpamätanie sa, strácajú zabudnutie na to, čo sa v skutočnosti deje. Pravdu nemožno "mať", "vlastniť", ale možno na nej (na onom dianí otvorenosti) participovať (možno piť z rieky Aléthé).

Pravdu často chápu napríklad ako zhodu vecí a intelektu alebo ako odhalenosť ( alétheia) a inými spôsobmi.

---------
pravda>