FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cena


cena cena (FT)

- v ekonómii: hodnota tovaru a služieb vyjadrená v peniazoch. Hodnota výkonu (tovar, výrobok, služba) sa skladá z hodnoty prenesenej opotrebovaním základných prostriedkov, spotrebovaných obežných prostriedkov a vynaloženej práce. Tým nie je povedané, že cena sa musí kvantitativne rovnať hodnote. Spravidla sa cena nerovná hodnote.

Cena ovplyvňuje výrobu i spotrebu, je ich regulátorom. Určitej cene vždy zodpovedá určitý rozsah vyroby a spotreby. Ovplyvňovanie výroby a spotreby cenou je vzájomné: ako pôsobí cena na výrobu a spotrebu ( ponuku a dopyt), tak pôsobí výroba a spotreba na cenu ( trhový mechanizmus) ( L216;29).cena>