FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Častica elementárna


častica elementárna

- mikroobjekty vytvárajúce ľubovoľnú látku alebo pole. Z elementárnych častíc sú zložené všetky ostatné druhy hmoty: atómy, molekuly, makroskopické telesá i kozmické sústavy. Elementárne častice sa vyznačujú pokojovou hmotnosťou, pokojovou energiou, elektrickým nábojom, strednou dobou života, spinovým kvantovým číslom atď. Elementárne častice sa môžu vzájomne premieňať. Medzi elementárnymi časticami dochádza k štyrom typom interakcií, ku gravitačnej interakcii, elektromagnetickej interakcii, silnej interakcii a slabej interakcii. Elementárne častice sú predmetom skúmani fyziky elementárnych častíc ( L321;10,214 L390;106). Elementárnymi časticami sú napr.: elektrón, protón, neutrón atďčastica elementárna>