FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pole


pole

- oblasť , kde sa vykonáva nejaká činnosť alebo odohráva nejaké dianie alebo na ktorú sa zameriava pozornosť . Napríklad v agrikultúre je poľom pozemok, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny, vo fyzike sa termín "pole" používa v dvoch významoch, a síce a) v zmysle jednej z dvoch základných foriem hmoty, ktorá je sprostredkovateľom interakcie častíc látky, napr. elektrostatické pole medzi dvoma nabitými telesami. V tomto zmysle sa často používa termín silové pole alebo fyzikálne pole. Silové pole je hmotný objekt, ktorý je nositeľom energie, hybnosti, momentu hybnosti a ďalších vlastností, predtým pripisovaných látke. Existencia silových polí sa prejavuje silovým pôsobením na hmotné objekty; b) priestorvé rozloženie hodnôt fyzikálnej veličiny. V tomto zmysle sa hovorí napr. o skalárnom poli, vektorovom poli a tenzorovom poli ( L321;10).

-------
pole>