FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boh (kuzánsky, m.)


Boh ( Kuzánsky, M.)

- Jedno, z ktorého vzniká všetko, maximum a minimum zároveň: Boh je v najväčšom ako aj v najmenšom. Boh je počiatok bez počiatkov, v ktorom splývajú všetky protiklady, je to coincidentia oppositorum, je práve tak maximum ako aj minimum a prekračuje tak minimum ako aj maximum. "A podľa negativnej teológie sa v Bohu nenachádza nič iné ako nekonečno. Preto z jej hladiska nie je Boh poznateľný ani v tomto, ani na onom svete, pretože každý tvor je vzhľadom k nemu temnotou a nedokáže obsiahnuť nekonečné svetlo - ale je známy iba sebe samému." (De docta ignorantia I, kap. 26112n). Pre reč o Bohu to potom znamená, "že v teologických výpovediach sú negácie pravdivé a kladné výpovede nedostačujúce. Práve tak sú tieto záporné výpovede o to pravdivejšie, o čo viac ochraňujú absolútne dokonalé od nedokonalostí atď." Boh je určený nanajvýš vo svojej totožnosti i rôznosti voči všetkému ostatnému ako to, čo nie je iné (non aliud), a práve tak ako "stred stredu, cieľ cieľa, označenie označenia, bytie bytia a nebytie nebytie" (O neinom, 87, téza 5) ( L154;467).