FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kuzánsky, m.


Kuzánsky, Mikuláš (1401 Kues (Mosel) - 11. 8. 1464 Todi (Umbria)) pôv. menom Nikolaus Chrypffs alebo Khryppfs, Nikolaus de Cusa alebo Cusanus Kód: 10

- filozof nemeckého pôvodu, ktorý stál na hraniciach medzi scholastikou a humanizmom ("posledný scholastik a prvý renesančný filozof"), teológ, cirkevný politik, tvorca tzv. funkcionalistickej ontológie.

Vyšiel z platonizmu a novoplatonizmu a bol ovplyvnený mystikou (najmä Majstrom Eckhartom) a neskorostredovekou devotio moderna a nominalizmom ( Occamom).

Mikuláš Kuzánsky bol kardinál.

Mikuláš Kuzánsky sa snažil filozoficky vymedziť okruh ľudského vedenia ako "vedenie nevedenia" (Docta ignorantia) a rozšíriť jeho možnosti na základe "princípu zhody protikladov" (Coincidentia oppositorum), ktorý vo vlastnom zmysle môže byť iba v Bohu.

---------------
Kuzánsky, M.>