FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Maximum


maximum

- to najväčšie, najvyššie; jeden z extrémov; to, čo je najväčšie, najvyššie; najväčšie množstvo, najvyššia hodnota; v matematike: najväčší prvok lineárne usporiadanej (číselnej) množiny, prvok, ktorý je väčší od všetkých prvkov danej lineárne usporiadanej množiny ( L645;375 L715;432).

----------
maximum>