FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Austrália


Austrália (z lat. terra australis = južná zem)

- najmenší svetadiel, medzi Tichým oceánom a Indickým oceánom. Ráta sa k nemu pevnina, obvykle s Tasmániou, niekedy aj Nový Zéland a ostrovy Oceánie (8 970 323 kmý).

K osidleniu austrálskej pevniny černošským obyvateľstvom došlo asi pred 10 000 rokmi. V podstate až do 20. stor. žili jednotlivé kmene pôvodného obyvatelstva na urovni prvobytnej spoločnosti. K styku s Európanmi došlo v 2. polovici 18. stor. Austrália sa stala britskou kolóniou, kam boli deportovaní prevažne trestanci z materskej krajiny. Kolonizáciou boli domorodci
zatlačovaní do púštnych oblastí vnutrozemia, najmä po roku 1851, keď blo v Austrálii objavené zlato ( L42;71).