FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tichý oceán


Tichý oceán = Veľký oceán = Pacifický oceán = Pacifik

- najväčší zo štyroch oceánov (polovica svetového oceánu), medzi Áziou, Austráliou, Antarktídou a oboma Amerikami, asi 180 mil. kmý. Má najväčšiu strednú hĺbku všetkých oceánov (4028 m), najväčšiu hĺbku na Zemi v Mariánskej priehlbine, 11 034 m, najväčší objem vody 723 miliónov kmü (n=3) ( L42;1250).

--------------
Tichý oceán>