FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Aristotelizmus islamský


aristotelizmus islamský

- historickofilozoficky dôležitá forma recepcie Aristotelovho učenia. Arabský aristotelizmus sa delí na východný a západný.

Východný aristotelizmus v arabskom myslení započal al-Kindí a rozvinuli al-Fárábí a Ibn Síná.

Západný aristotelizmus v arabskom myslení reprezentujú myslitelia: Ibn Bádždža (Avempace), Ibn Tufajl (Abubacer) a Ibn Rušd (Averroes). Na Západe Španielsku sa arabské filozofické a vedecké myslenie tešilo od 11. stor. Východe, kde bolo zabrzdené oficiálnou náboženskou ortodoxiou.