FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Ibn bádľdľa


Ibn Bádľdľa (Avempace) (+ 1138) Kód: 270

- arabský filozof, predstaviteµ západného islamského aristotelizmu, lekár, matematik, astronóm, autor početných logických a psychologických traktátov a komentárov k Aristotelovým prírodovedným spisom. Zaujímal sa predovąetkým o proces poznania a jeho postupný prechod od zmyslových vnemov (intellectus materialis) cez čisto rozumové nazeranie (intellectus acquisitus), po sebauvedomenie človeka, ktoré je meanáciou činného rozumu ( L23;191).