FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Západ


Západ Západ (FT)

- západná polovica Starého sveta alebo priestor, ktorý obývajú tie národy, ktoré si osvojili západnú kultúru; krajiny a/alebo kraje ležiace západným smerom; pozri západná filozofia.

Západ a Východ tvoria vedno oba polkruhy orbis terrarum.

Výrazom 'západ' sa označuje jedna zo svetových strán.

--------
Západ>