FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Archeológia


archeológia archeológia (FT)

- veda o vyhľadávaní, skúmaní a hodnotení vecných pamiatok, dôležitých pre poznanie dejín ľudskej spoločnosti ( L163;91). Vo filozofii je to výsku archai, pozri napríklad Foucaultovu archeológiu.

Archeológia vzniká začiatkom 18. stor. vďaka priekopníckemu dielu J. J. Winckelmanna.archeológia>