FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Andalúzia


Andalúzia

- historické územie v južnom Španielsku. Názov zaviedli muslimovia po Vizigótoch (Wandalenhaus = Vandalicia - Al Andalus).

V staroveku obývané iberskými kmeňmi, v 3. stor. pr. n. l. pripojené k Kartágu, po dobytí Rimanmi súčasť Hispánia (Bastica), v 5. stor. vpády Vandalov (odtiaľ názov), súčasť Vizigótskeho kráľovstva, po 711 Arabskej ríše Jadro Córdobského kalifátu, v 13. stor. rozpad na menšie celky, 14. stor.- 15. stor. pod vládou Kastílie. Stredisko protinapoleonských vojen, 1936-39 protifrankistické boje. Od 1978 autonómna oblasť

Významnými mestami Andalúzie sú: Sevilla, Granada, Córdoba a Málaga ( L715;37 L1273;80).