FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

80 Tis. pr. n. l.90 tis. pr. n. l. 70 tis. pr. n. l.

300 tis. pr. n. l. - 30 tis. pr. n. l.
- žije neandertálec

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit

150 tis. pr. n. l. - 35 tis. pr. n. l.
- vek nálezov Homo sapiens neanderthalensis pochádzajúcich výhradne z úze- mia Starého sveta

80 tis. pr. n. l. - 60 tis. pr. n. l.
- nastalo posledné veľké zaľadnenie Európy