FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

70 Tis. pr. n. l.80 tis. pr. n. l. 60 tis. pr. n. l.

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit

150 tis. pr. n. l. - 35 tis. pr. n. l.
- vek nálezov Homo sapiens neanderthalensis pochádzajúcich výhradne z územia Starého sveta

80 tis. pr. n. l. - 60 tis. pr. n. l.
- nastalo posledné veľké zaľadnenie Európy

70 tis. pr. n. l.
- fragment lebky neandertálskeho človeka zo Šale nad Váhom