FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

250 Tis. pr. n. l.300 tis. pr. n. l. 200 tis. pr. n. l.

1 mil. pr. n. l. - 500 tis. pr. n. l./300 tis. pr. n. l.
- v tomto období žije Homo habilis, avšak niektoré jeho formy, ako napr. Sinantropus, Maueranthropus a i. prežívali ešte ďalej až do obdobia pred 300 tis. rokov

600 tis. pr. n. l. - 150 tis. pr. n. l.
- najdôležitejším vynálezom tejto doby bol nový univerzálny nástroj - pästný klin. Zhotovoval sa technikou otĺkacou - kameň sa otĺkal o tvrdú podložku slúžiacu ako kovadlina, alebo technikou pritĺkacou. Pritĺkať bolo nevyhnutné mäkším predmetomm napr. kosťou. Opracovaním časti alebo celého povrchu vznikol pästný klin s ostrím po väčšej časti obvodu a v takom tvare, aby ho bolo možné zovrieť v ruke

300 tis. pr. n. l. - 30 tis. pr. n. l.
- žije neandertálec

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit