FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

2 Mil. pr. n. l.3 mil. pr. n. l. 1 mil. pr. n. l.

65 mil. pr. n. l. - 2/1,8 mil. pr. n. l. - treťohory

asi vyše 2 mil. pr. n. l.
- začiatok štvrtohôr, najmladšieho a nakratšieho obdobia vo vývoji Zeme, ktoré trvá až do súčasnosti
- donau

asi 2 mil. pr. n. l.
- končí neogén, ktorý začal 24 mil. pr. n. l.
- existuje Homo habilis, ktorý dal základ snáď dvom vývojovým trendom: Homo neandertalensis (ktorý ako druh vyhynul) a Homo sapiens, ktorý sa objavil asi pred pol miliónom rokov. Homo habilis dokázal opracovávať kameň