FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

500 Tis. pr. n. l.600 tis. pr. n. l. 400 tis. pr. n. l.

1 mil. pr. n. l. - 500 tis. pr. n l.
- v tomto období žije Homo habilis, avšak niektoré jeho formy, ako napr. Sinanthropus, Maueranthropus a i. prežívali ešte ďalej až do obdobia pred 300 tis. rokov

600 tis. pr. n. l. - 150 tis. pr. n. l.
- najdôležitejším vynálezom tejto doby bol nový univerzálny nástroj - pästný klin. Zhotovoval sa technikou otĺkacou - kameň sa otĺkal o tvrdú podložku slúžiacu ako kovadlina, alebo technikou pritĺkacou. Pritĺkať bolo nevyhnutné mäkším predmetomm napr. kosťou. Opracovaním časti alebo celého povrchu vznikol pästný klin s ostrím po väčšej časti obvodu a v takom tvare, aby ho bolo možné zovrieť v ruke

500 000 pr. n. l.
- objavuje sa Homo sapiens. Predchodcovia človeka už vedeli hodne o potrave, ktorú získavali zberom a lovom; vtedy začali využívať prirodné zdroje ohňa nielen na prípravu potravy, ale aj na rozšírenie svojich znalostí o vlastnostiach prirodných materiálov