Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Aktuality

Letný semester (2022-2023):

  • Extrémne programovanie
  • Filozofia internetu
  • Tvorivé písanie

Celé vedenie týchto predmetov sa bude organizovať výlučne prostredníctvom tejto stránky. 

Bez prihlásenia sa predmety v AiS2 ale nie je možné ich absolvovať a získať za ne kredity.