Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Aktuality

Letný semester (2023-2024):

  • Extrémne programovanie
  • Internet, UI & spoločnosť
  • Tvorivé písanie

Celé vedenie týchto predmetov sa bude organizovať výlučne prostredníctvom tejto stránky. 

Avšak bez prihlásenia sa predmety v AiS2 nie je možné ich absolvovať a získať za ne kredity.