Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Aktuality

Zimný semester (2022-2023):

  • Programovanie 3.

Tento predmet sa dá študovať iba prostredníctvom tejto stránky. 

Bez prihlásenia sa naň v AiS2 nie je možné ho absolvovať a získať zaň kredity.