FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zdravie

zdravie zdravie (FT)

- blaho telesné, duševné a sociálne; opak choroby, nielen jej neprítomnosť. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chrobou, alebo prechádza do choroby.

Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému v totalite jeho aktívnych a reaktívnych životných prejavov. Toto optimum ako konkrétna totalita možných životných prejavov je rozdielne u jednotlivych druhov a v rámci druhov u populácií, pohlaví, indivíduí, resp. v jednotlivych štádiách individuálneho vývinu.

Pojem zdravia je základným pojmom všeobecnej biológie a medicíny.

Zdravie sa zvyčajne považovalo a považuje za dobro, ktoré sa človek usiluje zachovať a o ktoré sa snaží ( L326;492 L74;837-838).

----------
zdravie>