FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon protirečenia

zákon protirečenia

- logický zákon, podľa ktorého dva navzájom sa popierajúce výroky nemôžu byť súčasne pravdivé.