FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Albrecht, j.

Albrecht, Ján (7. 1. 1919 Bratislava - ) Kód: 83

- slovenský estetik, muzikológ, hudobník, organizátor kultúrneho života hudobný pedagóg, prekladateľ. Má mimoriadny vplyv na rozvo slovenskej kultúry.
Živlom Jána Albrechta je slobodná hra asociácií, nenútenosť radosti z objavovania stretajúcich sa zážitkových či významových polí na strane tvorcu umeleckého alebo vedeckého diela i na strane jeho prijímateľa. Život Jána Albrechta je syntézou v kultúrnej enkláve Bratislavy na brehoch Európy: zlučuje a prepája rozličné média umelecké i zdanlivo vzdialené vývinové pásma kultúry, ako matematiku a hudbu, každodenný sokratovský dialóg a čínsku kresbu, hru a starostlivú organizáciu kultúrneho diania, gruzínsky chorál a hľbkové prúdy európskeho myslenia, Noldeho a Mozarta, vedeckú akríbiu a najneviazanejšiu zábavu.

Nikdy dvakrát nevstúpiš do albrechtovského sveta, vždy ho zahliadneš v netušenom svetle na tom istom mieste.Albrecht, J.>