FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Život (albrecht, j.)

život ( Albrecht, J.)

- rovnováha medzi jeho vnútornou integritou vyčleňujúcou sa z prostredia a prostredím, od ktorého je celkom závislý. K najúspešnejším zbraniam a prostriedkom života patrí vedomie (83) ( L626;288).