FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória

teória teória (FT)

- významový útvar, ktorý pozostáva z jazykovo fixovaných, logicky usporiadaných a usúvzťažnených významových útvarov ( výpovedí o istej oblasti reality), napríklad fyzikálna teória.

---------
teória>