FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória prekladu

teória prekladu

- vedecká disciplína zaoberajúca sa systémovým štúdiom prekladu. Jej úlohou je modelovanie prekladateľského procesu a textu. Teória prekladu zahrnuje v sebe všetky aspekty semiologického prístupu k textu, pretože jej skúmaný objekt je znak a jeho transformácie. Popri aspekte logicko-syntaktickom, šemantickom je to aj zložka pragmatická. Jednotlivé aspekty potom reprezentujú príslušné disciplíny v synchrónnej a diachrónnej perspektíve výskumu ( L394; 266).

------------------
teória prekladu>