FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia systematická

teológia systematická

- vysvetľovanie podstaty kresťanskej viery, jej obsahu, jej uskutočňovania sa v kresťanskom živote a obrana jej hodnoty a pravdy proti rôznym vnútorným a vonkajším vplyvom. Delí sa na tieto disciplíny: dogmatika, apologetika, etika a náboženská filozofia ( L411;132). Iní sem zaraďujú aj fundementálnu teológiu ( L727;559).