FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dogmatika

dogmatika

- sústavný výklad všetkých článkov, zásad viery, disciplín systematickej teológie, ktorá sa zameriava na dôkladné vysvetlenie kresťanského učenia, kresťanských dogiem; veda o dogme

Teológia sa rozšírila o dogmatiku až v stredoveku, predtým sa používa len výraz "teológia" ( L411;132).dogmatika>