FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sústava nervová ústredná

sústava nervová ústredná = centrálna nervová sústava = CNS

- je časť nervovej sústavy stavovcov a človeka, ktorá pozostáva z mozgu a miechy a ktorá riadi motorické reakcie organizmu, koordinuje pohyb a rovnováhu, nesie centrá životne dôležitých funkcií (dýchanie, krvný obeh, hlad, smäd), závisí od nej pamäť, učenie a celé vedomie človeka ( L165;329).

---------------------------
sústava nervová ústredná>