FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Miecha

miecha

- časť CNS uložená v chrbticovom kanáli. Prijíma a vysiela nervové vzruchy do mozgu a periférnych častí organizmu. Centrum nižších reflexných dejov potrebných na udržanie napätia svalov, vzpriamenej polohy tela. Z miechy vystupuje 32 párových miechovych nervov ( L715;444).